Krzysztof Bober
koordynator ds. sponsoringu
+ 48 605 290 709
krzysztof.bober@plateaux.pl
Jakub Krzeszowski
koordynator ds. sponsoringu
+ 48 500 785 338
jakub.krzeszowski@plateaux.pl
pobierz prezentację